Projekt na odległość

 

Oferta skierowana jest do osób, których nieruchomość znajduje się w dowolnym miejscu w Polsce bądź poza Polską lub dla osób nie mających czasu na osobiste konsultacje i spotkania.

Projekt składa się z elementów wchodzących w skład projektu koncepcyjnego lub projektu kompleksowego – do wyboru przez klienta.

Cały proces projektowy odbywa się poprzez drogę elektroniczną (maile, komunikatory internetowe) lub telefoniczną.

Kompletny projekt na koniec wysyłany jest za pośrednictwem poczty bądź kurierem.