PROJEKT KOMPLEKSOWY

 

Oferta skierowana jest dla osób, które oczekują pełnego projektu wnętrz zawierającego komplet niezbędnych rysunków technicznych, wizualizacji oraz spis wykorzystanych elementów i materiałów.

 

Przed wykonaniem ostatecznych rysunków technicznych/wykonawczych projekt koncepcyjny opracowywany jest do momentu akceptacji ze strony Inwestora.

 

Składa się z następujących elementów:

 • Inwentaryzacja pomieszczeń (pomiar z natury oraz dokumentacja fotograficzna);
 • 2-3 koncepcje projektowe układu funkcjonalnego w formie rzutów poziomych;
 • Szczegółowe opracowanie układu funkcjonalnego wybranej koncepcji projektowej – rysunek z wymiarami w odpowiedniej skali;
 • Wizualizacje projektowe poszczególnych pomieszczeń w wybranej koncepcji projektowej;
 • Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej (punkty świetlne, gniazdka elektryczne, włączniki itp.) – rysunek z wymiarami w odpowiedniej skali;
 • Rozmieszczenie elementów wod.- kan. – rysunek z wymiarami w odpowiedniej skali;
 • Rozmieszczenie posadzek i dokładny sposób ich ułożenia.
 • Projekt sufitów podwieszanych – rysunek z wymiarami w odpowiedniej skali;
 • Rozwinięcia ścian charakterystycznych dla danego wnętrza wraz z odpowiednimi wymiarami i opisem (kominek, elementy z zabudowy kartonowo-gipsowej)
 • W przypadku łazienki oraz kuchni szczegółowe rozwinięcie każdej ze ścian z dokładnym ułożeniem i rozplanowaniem płytek oraz elementów wyposażenia.
 • Dobór ceramiki sanitarnej, armatury, sprzętu AGD, płytek, kamienia itd.
 • Dobór kolorystyki oraz elementów wyposażenia wnętrza (meble, dodatki)
 • Projekt indywidualnych mebli (jeśli jest taka potrzeba)
 • Spis wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia wnętrza wykorzystanych w projekcie (ceramika łazienkowa, armatura, oprawy oświetleniowe, okładziny podłogowe i ścienne, meble itd.). Spis zawiera nazwę producenta, nr katalogowy, orientacyjną cenę oraz miejsce możliwego zakupu lub adres strony internetowej
 • Zestawienie powierzchni potrzebnych materiałów wykończeniowych (ilość płytek, okładzin podłogowych, ściennych itd.)
 • Gotowy projekt przekazywany jest w postaci 1 egzemplarza w wersji papierowej z odpowiednimi rysunkami i opisem oraz w wersji elektronicznej nagranej na nośniku danych CD